سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

اداره بودجه، تلفیق و اعتبارات

 

 

امور مالی، قلب تپنده‌ی هر سازمان است و مدیریت صحیح مالی ضامن بقای آن. بودجه‌، برنامه‌ی مالی سال آتی یک مجموعه است شامل: پیش‌بینی و برآورد درآمدها و ورودی‌ها و نیز هزینه‌ها و خروجی‌ها. اهمیت این موضوع در محیط پویا چند برابر است. بودجه‌ریزی، هنر و فن تخصیص منابع محدود به نیازهای متعدد سازمان است. بودجه‌ریزیِ صحیح ضامن توسعه‌ی متوازن و پایدار سازمان می‌باشد و می‌تواند به اجرایی شدن اولویت‌های مهم بیانجامد. مهمترین اولویت‌های بودجه‌ای که در دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان مرکزی مدنظر است عبارتند از:

-         تاکید بر مشارکت همه‌ی حوزه‌ها و معاونت‌های واحدهای دانشگاهی در تهیه‌ی به‌موقعِ یک بودجه‌ی منطقی؛

-         بالابردن دقت در تنظیم بودجه در واحد‌های دانشگاهی و مبتنی بر اولویت‌های لازم؛

-         تقید به رعایت مفاد ردیف‌های بودجه‌ای و حرکت در این چارچوب؛

-         تقید به زمان‌بندی‌های بخشنامه‌ای بودجه؛ (تهیه، تصویب، ابلاغ و اجرا)؛

-         تاکید بر لزوم رعایت کارایی، اثربخشی و صرفه‌ی اقتصادی در مصرف بودجه؛

-         برقراری پیوند بین برنامه و بودجه و پرهیز از اجرای برنامه‌های اقتضایی (تا حد امکان)؛

-         تثبیت جایگاه نظام بودجه‌ریزی در واحدها و اجرای واقعیِ مفاد بودجه‌ای؛

-         پایش مستمر امور بودجه‌ای؛

-         در نظر گرفتن محیط پویای امروزی و تقویت انعطاف پذیری لازم؛

-         تقویت نگاه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد جهت پیوند هر چه بیشتر برنامه‌ها و بودجه.