سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

اداره برنامه ریزی

 •  

 •  

 • در عصر حاضر، یکی از رموز موفقیت سازمان ها کوشش آگاهانه برای شناخت و طراحی آینده است که منجر به اتخاذ نوعی رویکرد تعاملی در امر مدیریت و برنامه ریزی می شود. در این رویکرد، ضمن توجه به گذشته و تحلیلِ به‌موقع و همه جانبه‌ی وضعیت کنونی، آینده‌ی مطلوب سازمان ترسیم و در جهت تحقق آن تلاش می‌شود فرصت هایی ایجاد کند نه این‌که فقط از فرصت‌های پدید آمده استفاده کند و همچنین تمهیداتی برای جلوگیری از تهدیدات بیاندیشد. لازمه‌ی این امر، بازنگری، چرخش و غلتاندن دوره‌ای و منظم برنامه‌ی تهیه شده است تا بتوان همراه با جریانات روز و آگاهی از تغییرات پیرامونی به تصمیم‏سازی، شکار فرصت‏ها و مقابله با تهدیدها و اتخاذ استراتژی‏های در خور پرداخت. دفتر برنامه و بودجه در این راستا حرکت می‏کند و می‏کوشد در دو زمینه‌ی اصلی فعالیت خود یعنی برنامه‏ریزی و بودجه‏ریزی به موارد زیر جامه‌ی عمل بپوشاند:

  - برنامه‌ریزیِ رشد و توسعه‌ی دانشگاه با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت (پیش بینی بودجه سالانه)، میان‌مدت (برنامه های پنج ساله) و بلند‌مدت(آمایش سرزمین و راهبردی) بر مبنای سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های تعیین شده از سوی هیات امناء و هیات رئیسه‌ی دانشگاه؛

  - پایش و نظارت بر اجرای برنامه و بودجه‌ی پیش‌بینی شده برای هر سال و ارزیابی عملکرد استان‌ها، واحدها و مراکز دانشگاهی در این زمینه؛

  - تهیه و تدوین طرح‌های توسعه‌ای در چارچوب برنامه‌های مدون؛

  - تهیه‌ی محتوای علمی و کاربردیِ مرتبط با فعالیت‌های حوزه و آموزش پرسنل برنامه و بودجه در سطح کل واحد‌ها و مراکز آموزشی.