سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

پاسخ به پرسش هاي متداول در زمينه پيش بيني بودجه

 

1- چرا كدهاي مربوط به حساب‌هاي، تأمين اعتبار هزينه‌هاي تحقيقاتي(1912)  و  طرف تأمين اعتبار هزينه‌هاي تحقيقاتي ( 2912) در فايل پيش‌بيني بودجه سال 1392 موجود نمي‌باشد؟

جواب : كدهاي مذكور جزء حساب‌هاي انتظامي بوده و جنبه كنترلي دارند و نيازي به قرار گرفتن آنها در فايل پيش‌بيني بودجه سال 1392 نمي‌باشد.

2- نحوه درج اطلاعات در كدهاي جديد حسابداري ( هزينه‌هاي پژوهشي كد حساب 5214 و وجوه انتقالي صندوق پژوهشي كد حساب 4515) در پيش‌بيني بودجه سال 1392 و آناليز ( تجزيه و تحليل بودجه ) سال 1391 چگونه مي‌باشد؟

جواب :

  الف: مانده حساب هزينه‌هاي پژوهشي ( كد حساب 5213) در پايان سال مالي 1390 بصورت مكانيزه به حساب اندوخته بسته شده و در كدينگ حسابداري دانشگاه نيز غيرفعال شده است . در سال 1391 مي‌بايست از حساب هزينه‌هاي پژوهشي كد 5214 استفاده شود. ضمناً در پيش‌بيني بودجه سال 1392 از سرفصل‌ جديد 5214 استفاده شود ولي در آناليز بودجه سال 1391 به علت اينكه در زمان پيش‌بيني بودجه سال 1391 چنين حسابي وجود نداشت در نتيجه در تجزيه و تحليل مربوطه از همان كد قديم 5213 استفاده مي‌شود.

ب: تأمين اعتبار هزينه‌هاي تحقيقاتي ( كد حساب 4513) در پايان سال مالي 1390 بصورت مكانيزه بسته شده و در كدينگ حسابداري دانشگاه نيز غيرفعال شده است. در سال 1391 مي‌بايست از حساب 4515 تحت عنوان وجوه انتقالي صندوق پژوهشي بابت سهم 5% بودجه پژوهشي سازمان مركزي و ارسال اعتبارات جذب نشده استفاده شود. ضمناً در پيش‌بيني بودجه سال 1392 از سرفصل جديد 4515 استفاده شود ولي در آناليز بودجه سال 1391 به علت اينكه در زمان پيش‌بيني بودجه سال 1391 تغييرات حساب وجود نداشت در نتيجه در تجزيه و تحليل مربوطه از همان كد قديم  استفاده مي‌شود .

3- چرا مجوز ورود اطلاعات در كد مربوط به تأمين هزينه‌هاي شوراي مناطق (4511) در فايل پيش‌بيني بودجه سال 1392 را نداريم؟

جواب : با توجه به اطلاع رساني كه از طريق سايت دفتر طرح و برنامه و بودجه در تاريخ 91/8/23 انجام شده است ، درج اطلاعات در كد مذكور امكان‌پذير مي‌باشد.