سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

جلسه روسای شورای تخصصی برنامه ریزی استان ها

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی:

برای آنکه بتوانیم در مسیر برنامه حرکت کنیم باید برنامه محور و برنامه پذیر باشیم/ سند توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامی لازم الاجراست

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه روسای شورای تخصصی برنامه ریزی استان ها گفت: تدوین سند ششم توسعه دانشگاه بنا بر تاکیدات دو مرجع بالادستی و مبتنی بر آمایش سرزمینی مورد تاکید مقام معظم رهبری آغاز و به تصویب هیات امنای مرکزی رسید، بنابراین سند توسعه ششم دانشگاه لازم الاجرا است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه‌آزاد اسلامی، دکتر رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه به نقش حوزه برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: حوزه برنامه ریزی نقش هماهنگی و پشتیبانی را دارد و باید کلیه حوزه های دانشگاه با یکدیگر همکاری داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی به برگزاری جلسات هیات ممیزه و توجه دکتر میرزاده به ارتقای اعضای هیات علمی اشاره کرد و افزود: ارتقای علمی همکاران موجب ارتقای دانشگاه می شود، در همین راستا جلسات هیات ممیزه به طور مداوم و با حضور دکتر میرزاده برگزار می شود، چرا که یکی از شاخص های بسیار مهم سند توسعه دانشگاه ارتقای کیفیت از طریق بهبود هرم هیات علمی با هدف رعایت استانداردهای آموزشی است

دکتر رهنمای رودپشتی به ارتباط حوه برنامه ریزی با حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: اساس فعالیت های دانشگاه ارتباط حوزه برنامه ریزی و آموزش است، از 10 سیاست مطرح شده در سند توسعه دانشگاه 3-4 سیاست از جمله اصلاح هرم هیات علمی، جذب هیات علمی ، استانداردهای آموزشی مربوط به حوزه آموزش است که با همکاری و عملکرد مناسب می توان به استانداردهای لازم رسید.

وی با اشاره به حمایت ها و دفاع همه جانبه دکتر میرزاده از اهداف و برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: به احترام تلاش ها و حمایت های ایشان در بیانیه اجلاس هفتادم دانشگاه، بندی را در قالب سپاسگزاری از آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه ذکر شده است.

تفکر برنامه ریزی در دانشگاه آزاد اسلامی امروز تفکر برجسته و موثر است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اگر بتوانیم با حوزه آموزش ارتباط و همکاری مناسب داشته باشیم، نیمی از اهداف و سیاست های سند توسعه دانشگاه محقق می شود، گفت: حوزه برنامه ریزی حوزه همکاری و همراهی با تمام معاونت های دانشگاه است که این تعامل موجب می شود تا ماموریت ها و سیاست های بالادستی دانشگاه آزاد اسلامی محقق شود.

وی با بیان اینکه تفکر برنامه ریزی در دانشگاه آزاد اسلامی امروز تفکر برجسته و موثر است، افزود: تدوین سند ششم توسعه دانشگاه بنا بر تاکیدات دو مرجع بالادستی و مبتنی بر آمایش سرزمینی مورد تاکید مقام معظم رهبری از اواخر سال 93 آغاز شد.

وی افزود: همچنین در بازدید رییس جمهور از واحد علوم و تحقیقات بر ارائه سند مستقل دانشگاه‌آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید شد که در همین راستا این کار به صورت جدی تر دنبال و با یک برنامه ریزی منظم سند توسعه دانشگاه تدوین و در هیات امنای استان ها تصویب و در کمیسیون دائمی تلفیق و تایید شد و در نهایت درهیات امنای مرکزی به تصویب رسید، لذا این سند لازم الاجرا است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: سند توسعه دانشگاه شامل 68 شاخص است و برش های استانی باید با توجه به ویژگی های هر استان که ماهیت سند آمایش است تدوین و ابلاغ شود.

بودجه ریزی دانشگاه برمبنای برنامه و فعالیت و عملکرد است

رهنمای رودپشتی به بحث بودجه و برنامه ریزی دانشگاه ازاد اسلامی اشاره کرد و گفت: بودجه ریزی دانشگاه نشانه های اولیه از برنامه ریزی دانشگاه را دارد و به تفکیک قیمت تمام شده مقاطع و گروه ها مشخص شده است، که خوشبختانه بودجه ریزی دانشگاه برمبنای برنامه و فعالیت و عملکرد صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 از حیث منابع 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی خواهد داشت و از حیث درآمد 8هزار میلیارد تومان که 80 درصد آن شهریه و 20 درصد آن خارج از شهریه است که بخشنامه آن نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برای آنکه بتوانیم در مسیر برنامه حرکت کنیم باید برنامه محور و برنامه پذیر باشیم، گفت: حوزه های اداری مالی و برنامه ریزی واحدها باید با همکاری یکدیگر فرآیند تخصیص بودجه را انجام دهند. همچنین سامانه ای به منظور برنامه ریزی و بودجه بندی واحدها طراحی شده است.

گفتنی است، در ادامه جلسه دکتر اکبری مدیرکل دفتر تعالی و توسعه سازمانی دانشگاه‌آزاد اسلامی، در خصوص کانون های ارزیابی، دکتر حسینی مدیر کل دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی، در زمینه آموزش های دورن سازمانی و برون سازمانی، دکتر بدیعی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه، در خصوص شیوه اجرایی برنامه و بودجه، دکتر نوروزیان مدیر کل دفتر مطالعات آینده شناسی، درباره برگزاری کارگاه های آموزشی و توسعه ارتباطات بین المللی و مهندس باقری مدیر کل دفتر امور اقتصاد دانش بنیان در زمینه شرکت های دانش بنیان و آیین نامه های مربوطه، گزارشاتی را ارائه دادند.