سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

بخشنامه دستورالعمل پیش بینی بودجه سال 1396 دانشگاه

 

   بخشنامه دستورالعمل پیش بینی بودجه سال 1396 دانشگاه با امضای ریاست عالی دانشگاه ابلاغ شد.

 

دستورالعمل پیش بینی بودجه سال 1396 دانشگاه سال با تفاوتی مهم و با نگاه عملکرد ی بدنبال افزایش کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی در مصرف بودجه دانشگاه می باشد. مهمترین تفاوت دستورالعمل با سال های قبل این است که برای اولین بار در حیات دانشگاه، ثبت های بودجه ای با استفاده از نرم افزار کنترل بودجه باعث می شود که سیستم استاندارد بودجه ای در قالب گام های زیر و با محوریت بودجه ریزی عملکردی (عملیاتی)حاکم شود:

  1. تنظیم موافقت نامه های بودجه                       
  2. تأمین اعتبار بودجه مصوب
  3. تخصیص بودجه                                        
  4. اعتبار بودجه تعهد شده
  5.  پرداخت وجه بودجه تخصیصی  

 

تبعیت از الگوی فوق باعث ایجاد انضباط مالی و بودجه ای شده و همگام با سیستم های بودجه ای روز دنیا می باشد. ریاست عالی دانشگاه، معاونت برنامه ریزی و اداره کل برنامه و بودجه دانشگاه با تأکید ویژه بر اجرای مفاد دستورالمعل، هماهنگی کامل حوزه ها را برای دستیابی به اهداف کیفیت و تثبیت کیفیت در دانشگاه در سایه الگوی فعلی را خواهان هستند.

فایل بخشنامه از طریق لینک زیر قابل دانلود است.