سامانه های الکترونیکی

برداشت فايل

تجمیع پیش بینی بودجه سال 1396 استانها

اطلاعیه 95/9/9 (خبر فوری)

قابل توجه همکاران محترم استان فایل تجمیع پیش بینی بودجه سال 1396 استانها در قسمت برداشت فایل بارگذاری شده است. خواهشمند است سریعاً فایل مذکور برداشت شود و اطلاعات درخواستی در جدولهای تعبیه شده تکمیل گردد.